Mikail POLAT


ELVEDA ARDAHAN

Kıymetli Ardahanlılar ve Değerli Arkadaşlar! Ardahanlı olarak en son görevimi memleketim, serhat şehrimiz Ardahan da ifa etmekle bahtiyar oldum.


Kıymetli Ardahanlılar ve Değerli Arkadaşlar! Ardahanlı olarak en son görevimi memleketim, serhat şehrimiz Ardahan da ifa etmekle bahtiyar oldum.

05.07.2021 Tarihinde başladığım buradaki görevimden emekli olurken büyük bir onur ve bir o kadar da ağır bir sorumluluk görerek, Yüce Dinimizin ulviyetine, Kurumumuzun vakarına layık şekilde yürütme gayreti içinde oldum.

Ardahan Müftü Yardımcısı olarak toplumu din konusunda aydınlatırken İslam’ın, Kuran ve sünnete dayalı doğru ve sahih bilgisini esas almaya çalıştım.

Sevgi ve doğru bilgiye dayalı olarak insanımıza kuşatıcı din hizmeti sunmayı, toplumsal hayatımızda ahlaki değerlerin yücelmesini, ülkemizde birlik ve beraberliğimizin, dirlik ve düzenin kardeşlik ve dayanışma duygularımızın pekişmesini gaye edinmeye çalıştım.

Bunları yaparken de gerek toplumun ve gerek ülkenin ortak duyarlılıklarını ve gerekse çağdaş dünyanın ortak sorun ve değerlerini göz ardı etmemeye çalıştım.

Mensubu olduğumuz ve bünyesinde çalışmakla onur duyduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı; vatandaşlarımız arasında hiçbir görüş ve fikir farklılığı gözetmeksizin, siyaset üstü kalmanın ve bütün siyasi görüş ve düşünüşlere, sivil gruplara ve oluşumlara eşit mesafede durmanın avantajlarını da, risklerini de birlikte üstlenerek yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü çeşitli din hizmetleri ile toplumun bütün kesimlerine ulaşmada gözle görülür bir hizmet kalitesini yakalamış ve ülkemizde dengeyi temsil etmektedir.

Görev yaptığım zaman dilimi içerisinde Ardahan’daki teşkilat mensuplarımızın görev ve sorumluluk bilincinin, kurumsal aidiyet duygusunu ve özgüvenlerinin hızla yükseldiğini görmenin mutluluğu içerisindeyim.

Dinimiz mükemmelliği temsil edip, öğütlediği için, bütün istek ve beklentiler adeta din ve din görevlisi üzerinde odaklanmakta; din hizmetlerinin sunumundaki noksanlık ve aksaklıklar daha fazla dikkat çekmekte ve hatta genellemeye de fırsat vermektedir.

Oysa insanın olduğu yerde beklentiler sonsuza kadar uzandığı gibi, sorunlarda eksik olmaz. Ancak sorun olarak görülen birçok şeyin zaman içinde sorun olmaktan çıktığını hep beraber müşahede etmekteyiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı gibi hizmetleri insan unsuruna ve insani ilişkiler ağına bağlı bir kurumda bu durum çok daha belirgin bir husustur.

Elbette bizde yürüttüğümüz hizmetlerin ifasında şahıs ve kurum olarak hiç bir eksiğimizin bulunmadığını ve mükemmeli yakaladığımızı iddia edemeyiz.

Görevim esnasında çok harikulade hizmetler gerçekleştirdim diye bir iddia içerisinde olamam, ama insanlara dindarlığın doğru bilgi ile güçleneceğini, sosyal duyarlılıkla ve güzel ahlakla olgunlaşacağını anlatıp bu doğrultuda hizmet yapmaya çalıştım. Hep huzurdan, sevgiden ve paylaşımdan yana olmaya çalıştım.

Dini, vicdani ve yasal sorumluluğumuzun bir gereği olarak ve el birliği ile gerçekleştirmeye çalıştığımız bütün hizmetlerde her kademede özveri ile görev ifa eden değerli arkadaşlarımın da büyük payı vardır.

Bu vesile ile görev yapan tüm personelimize ve hizmetlerimizde bizleri destekleyen herkese en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunarken, Cenab-ı Mevladan hepinize, rızasına uygun hizmetler lütfetmesi temennisiyle, sağlık ve esenlikler dilerim.